РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

В ДГ "Синчец" - с. Първомай има
6 градински и 1 яслена група.
А във филиала в с. Кавракирово има
3 градински и 1 яслена група.

Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg