ДЕТСКА ГРАДИНА "СИНЧЕЦ" 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители,
Директорът и екипът на Детска градина „Синчец“, с. Първомай Ви поздравяват сърдечно с началото на новата учебна 2020/2021 година.
С нетърпение и настроение ще посрещнем нашите малки цветя на прага на детската градина. И тази учебна година те ще откриват нови светове, ще развиват въображението си и дните им ще се изпълват с предизвикателства, с весели игри, песни и танци. Ще се стремим да постигнем мечтите си, защото "Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му". И нека слънцето грее във всяко едно детско сърце и на всяко лице.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Във връзка с предстоящото записване на деца за първа група в ДГ "Синчец", с. Първомай за учебната 2020/2021г., Ви уведомяваме:

1. Прием на заявления за кандидатстване в детска градина започва от 15 май до 15 юни 2020 година, включително. Заявяване на желание за прием може да се извърши онлайн, чрез попълване на формуляра за кандидатстване на сайта на детската градина или на хартиен носител, подаден в детската градина при спазване на противоепидемичните мерки.

2. На 23 юни на сайта на детската градина и на видно място на входа на градината ще се публикува списък на приетите деца.

3. Записването на деца се извършва от 23 юни до 30 юни.

За приетите деца, не е необходимо да се подават нови заявления за записване, а само устно потвърждение по телефона до директора. По служебен път ще се прави проверка на адресната регистрация и на семейното положение.

Документи удостоверяващи предимство, като решение на ТЕЛК и други ще се представят за справка при постъпване на децата в детската градина през месец септември. Родители, които преди това са подали заявления, не е необходимо да подават нови.

Директор на ДГ "Синчец", с. Първомай- Любка Чапова


Празник има нашата градина,
от златен лъч е 50-тата година!
50 години – страниците, на които щом отвориш
с времето ще заговориш!

Уважаеми дами и господа –
приятели на нашите деца,
На 23.04.2019 г. от 17.00 ч. в читалището на
с.Първомай ще ви представим приказка една,
разказана от нашите деца.
Бъдете гости на прекрасното ни тържество!
Каним всички малки и големи, играли, порастнали
и работили в детското заведение през цялото това време –
50 години ДГ „Синчец“ – с.Първомай.
Очакваме Ви!


Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg