ДЕТСКА ГРАДИНА "СИНЧЕЦ" 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНАРастат те здрави и щастливи
в този дом чудесен!
Ще станат умни, работливи!
На мама и на тате – радостта,
а на госпожите – гордостта!

В ДГ “Синчец” се стремим да задоволим
нарастващите потребности от качествено
образование и възпитание на децата и да
осигурим подходящи условия за нормалното
им физическо и психическо развитие.
Формираме здравна култура, култура на
хранене и хигиенно поведение като условие
за здраве и благополучие на подрастващите.
Изграждаме у децата разбиране за основните
ценности – любов и уважение към другите,
взаимопомощ и стремеж към
усъвършенстване, за да могат децата:
- Да се възпитават в любов и уважение към
себе си и към другите.
- Да се научат на самодисциплина и
отговорност, които ще им позволят да станат
пълноценни членове на обществото.
- Да развиват естественото си желание за
самостоятелност и доброто самочувствие.

Хората, които се грижат за Вашите деца са
екип от учители и помощник- възпитатели,
с качества, умения и желание
за работа с малки деца.


Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg