Уважаеми родители,
Със заповед на Министъра на образованието и науката,по предложение на кмета на община Петрич - г-н Д.Бръчков,се дава възможност на децата , записани за задължително предучилищно образование(5-6 годишни), да отсъстват по желание на родителите за периода от 18.11.2020г. до 31.01.2021г.Отсъствията ще бъдат зачитани като отсъствия по уважителни причини,след писмено уведомяване на директора .
Контакти:

GSM:0879001913

E-mail:
sinchec_parvomai@abv.bg